Osnovne informacije

Osnovne informacije

Sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja uređeno je Uredbom o sticanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja („Službene novine Fedracije BiH“, broj: 97/2 ...

GALERIJE

IX Konferencija "Digitalizacija usluga na
lokalnom nivou " 2021
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
IV ciklus Programa obuke za rukovodeće
državne službenike-dodjela diploma
  
Astana Sarajevo 2016
  
CAF u 2021. godini
  
Ključni rezultati Agencije u 2021. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG