Osnovne informacije

Osnovne informacije

Sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH propisuje Uredba o kriterijima za sticanje statusa trenera ...

GALERIJE

Ključni rezultati Agencije u 2020. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG