Uredba o kriterijima za sticanje statusa trenera

Uredba o stjecanju statusa realizatora

Uredba o stjecanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja (Službene novine Federacije BiH, broj 97/21)  ...

GALERIJE

IX Konferencija "Digitalizacija usluga na
lokalnom nivou " 2021
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
IV ciklus Programa obuke za rukovodeće
državne službenike-dodjela diploma
  
Astana Sarajevo 2016
  
CAF u 2021. godini
  
Ključni rezultati Agencije u 2021. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG