Ključni pokazatelji stručnog usavršavanja 2013-2018

 Ključni pokazatelji stručnog usavršavanja 2013-2018 Preuzmite dokument >> ...

Izvjestaj o analizi potreba za obukom u organima uprave FBIH - 2018

 Izvjestaj o analizi potreba za obukom u organima uprave FBIH - 2018 ...

Komparativna analiza zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, juni 2018. godine

 Komparativna analiza zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, juni 2018. godine ...

Analiza potreba za obukom u 2017. godini

 Analiza potreba za obukom u 2017. godini   ...

Analiza potreba za obukom u 2016. godini

 Analiza potreba za obukom u 2016. godini   ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
caf-effective-user-290x200
Akcioni plan za unapređenje rada
  
Fotografije sa VII konferencije
 
Astana Sarajevo 2016
 

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG