Samoprocjena i mijenjanje nekorisnih uvjerenja i navika – Znate li ko ste i šta možete
Naziv događaja: Posebni program stručnog usavršavanja
Finansijski budžet događaja: ADS
Mjesto održavanja događaja: Online
Trajanje događaja: 1
Datum održavanja događaja: 25.06.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 22.06.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja - Škola za odnose sa javnošću za 2021. godinu, organizuje jednodnevnu online obuku na temu "Samoprocjena i mijenjanje nekorisnih uvjerenja i navika – Znate li ko ste i šta možete?", 25. juna 2021. godine.

Svrha obuke: Na ovom modulu polaznici će naučiti kako upoznati i razumjeti sebe i druge, šta nas koči i šta sve možemo unaprijediti. NLP coaching sesiije i vježbe pomoći će polaznicima da se riješe nekorisnih uvjerenja i navika i instaliraju nova.

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe koji rade na poslovima odnosa sa javnošću, glasnogovornici organa i drugi službenici koji rade na poslovima strateškog komuniciranja.

Sadržaj:

• Dominantni reprezentativni sistemi
• Test-Kom tipu pripadaš
• Profajling i meta programi –prepoznaj sebe i druge
• Kako ruzmjeti druge
• Vježba – Potraži prostor za napredak
• Prepoznavanje ograničavajućih uvjerenja
• Vježba - Mijenjanje uvjerenja i instalacija korisnih
• Swish tehnika promjene
• Submodaliteti i mijenjanje ponašanja i navika
• Vježba- Mijenjanje ponašanja i nekorisnih navika

Metodološki pristup: Interaktivna online obuka, putem IT Platforme Zoom.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 22. juni 2021. godine.

Posebne napomene:

• Prilikom popunjavanja online/e-prijave na događaj u polju *Adresa organa državne službe za dostavu certifikata nakon odslušane obuke, obavezno upisati tačne podatke organa državne službe iz koje polaznik dolazi.
• Polaznici ove škole u obavezi su pohađati 75% od ukupnog broja predviđenih modula za dobivanje certifikata.
• Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 13. Uredbe o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', 26/21). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke. Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.
• Agencija izrađuje potvrde/certifikate o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.
• Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava, te u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Kontakt za eventualna pitanja mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.