Inhouse obuka Engleski jezik–nivo A2, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona
Naziv događaja: Opći program stručnog usavršavanja
Finansijski budžet događaja: ADS
Mjesto održavanja događaja: Online
Trajanje događaja: 8
Datum održavanja događaja: 01.07.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 08.07.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH na zahtjev Ministarstva poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, organizira online obuku Engleski jezik –nivo A2, počev od 01.07.2021. godine.

Svrha: Unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ciljna grupa: Uposlenici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.

Očekivani ishod:

- obraćanje pažnje na jezičku terminologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku
- sa razumijevanjem koristi gramatiku vezano za upotrebu vremena, izražavanje kvaniteta i povezivanje rečenica na engleskom jeziku

Metodološki pristup: Interaktivna online obuka, putem IT Platforme: ZOOM.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 28. juni 2021. godine.

Vremenski okvir: 01.07.-27.07.2021.  godine sa vremenskim rasporedom dva puta sedmično po dvije nastavne jedinice od 14:00 do 15:30.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrde i šumarstva Unsko-sanskog kantona, koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Napomena: Agencija zadržava pravo otkazivanja obuke u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH o čemu se treneri obavještavaju pisanim putem.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci.

Naglašavamo, da Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.