Simulacija procesa izrade projekata
Naziv događaja: Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave
Finansijski budžet događaja: JLS
Mjesto održavanja događaja: Online
Trajanje događaja: 6
Datum održavanja događaja: 28.06.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 25.06.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje program stručnog usavršavanja za jedinice za upravljanje projektima na lokalnom nivou, u okviru Programa stručnog usavršavanja za 2021. godinu Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine na temu „Simulacija procesa izrade projekata“ u vremenskom periodu kako slijedi:

- Prvi plenarni teoretski modul: on line radionica: 28.6.2021. godine
- Izrada projekata (mentorstvo u vidu četiri on line mini radna sastanka): tokom sedmog mjeseca 2021. godine
- Drugi plenarni završni modul: on line radionica: 28.7.2021. godine

Ciljnu grupu čine predstavnici jedinica lokalne samouprave koji u okviru svakodnevnih radnih zadataka obavljaju poslove vezano za planiranje, realizaciju, implementaciju i evaluaciju projekata, a koji su u proteklom periodu stekli znanje i vještine kroz određeni vid stručnog usavršavanja u oblasti upravljanja projektnim ciklusom (PCM) a što dokazuju ispunjavanjem prijavnog obrasca i popunjavanjem rubrike: „Navedite učešće iz ove oblasti na ranijim događajima“

Metodološki pristup: on line predavanje, uključujući direktan rad na izradi projekata odabrane grupe polaznika; učenje od praktičara iz odabranih jedinica lokalne samouprave (Neum, Gračanica, Novi Grad Sarajevo i Cazin); prenos znanja među zaposlenicima; evaluacija naučenog (naučene lekcije; iskustveno učenje).

Vodeći trener: Elmida Sarić

Koordinator u ime Agencije: Velida Medanović, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Način prijave na obuku: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 23.06.2021. godine.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završeno edukaciji.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.
U rubrici „Adresa organa državne službe za dostavu certifikata nakon odslušane obuke“ molimo da navedete tačnu adresu organa iz kojeg dolazite.
Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava, te u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.