Online obuka, Primjena propisa o katastru nekretnina i građevinskom zemljištu i postupci harmonizacije
Naziv događaja: Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave
Finansijski budžet događaja: JLS
Mjesto održavanja događaja: Online
Trajanje događaja: 1
Datum održavanja događaja: 29.06.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 29.06.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, organizira online obuku na temu ''Primjena propisa o katastru nekretnina i građevinskom zemljištu i postupci harmonizacije'' u okviru programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, 29. juna 2021. godine.

Svrha održavanja obuke je sticanje znanja o primjeni propisa o katastru nekretnina i građevinskom zemljištu.

Ciljna grupa su zaposlenici JLS za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina, opću upravu, prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoline, te urbanizma, kao i zaposlenici jedinica lokalne samouprave u službama za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, urbanizma, zemljišnoknjižnih ureda, općinski pravobranioci i osoblje pravobranilaštava, te ostali zaposlenici JLS i organa uprave u FBiH, koji u procesu prijave ukažu potrebu za pohađanjem ove obuke, a opis njihovog radnog mjesta direktno ili indiretno tretira predmetnu problematiku.

Sadržaj:

• Zakonski i podzakonski propisi koji regulišu predmetnu oblast
• Uspostava i održavanje katastra nekretnina
• Upis u zemljišnje knjige nakon provedenog postupka harmonizacije nekretnina, provođenje pravosnažnih rješenja
• Usklađenost podataka katastra i zemljišne knjige

Metodološki pristup: Interaktivna online obuka, putem IT Platforme: ZOOM.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 23.06.2021. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.
Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završeno edukaciji.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava, te u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Suvada Durmić, kontakt putem maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., ili mobitela 061/997-973.