Formulacija poslova i radnih zadataka upravljanja ljudskim potencijalima menadžera i službenika za ljudske resurse u kontekstu daljeg unapređenja
Naziv događaja: Opći program stručnog usavršavanja
Finansijski budžet događaja: ADS i Donatori
Mjesto održavanja događaja: Sarajevo
Trajanje događaja: 1
Datum održavanja događaja: 06.07.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 24.06.2021. godiNe
Noćenje: Ne

U okviru projekta "Jačanje javnih institucija u BiH" Agencija za državnu službu Federacije BiH organizuje jednodnevni program obuke" na temu „Formulacija poslova i radnih zadataka upravljanja ljudskim potencijalima menadžera i službenika za ljudske resurse u kontekstu daljeg unapređenja“ sa mjestom održavanja u Sarajevu, hotel Europe.

Predavač: Vlasta Perla, ekspertica projekta za edukaciju i razvoj, savjetnica u upravljanju ljudskim potencijalima

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo ( hotel Europe ), 06.07.2021. godine

Svrha obuke: upoznati učesnike sa potrebom definiranja očekivanih standarda i prihvatljivih i neprihvatljivih ponašanja kako bi se adekvatno procijenile kompetencije potrebne za pojedina radna mjesta, predložiti zajedničke poslove rukovodećih državnih službenika i službenika za ljudske resurse u kontekstu primjene okvira kompetencija u upravljanju ljudskim resursima i formulirati poslove i radne zadatke u kontekstu primjene prioritetnih kompetencija za pojedine kategorije radnih mjesta.

Ciljna grupa: Rukovodeći državni službenici, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, službenici za ljudske resurse u organima uprave Federacije BiH.

Sadržaj:

  • Pojam i okvir kompetencija
  • Ključne i prioritetne kompetencije
  • Primjena okvira kompetencija u kontekstu razvoja zaposlenih

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 24.06.2021. godine

Sadržaj dnevnog reda možete pogledati ovdje.

Zainteresirani učesnici se mogu prijaviti do 24. juna putem on line platforme Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba sa sljedećom napomenom:

  1. rubrici organ uprave, upisuje se organ u kojem ste trenutno zaposleni. U slučaju da dolazite iz organa državne službe koji nije naveden na listi, sugerišemo da odaberete Agencija za državnu službu Federacije BiH
  2. U dijelu organizaciona jedinica, stavite MJESTO iz kojeg dolazite
  3. U dijelu „naziv radnog mjesta“ upisati službeničko radno mjesto ili „trener“ Agencije

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.

Posebne napomene: Projekt podmiruje troškove puta onim učesnicima koji će putovati osobnim vozilima, za što trebaju dostaviti račun za gorivo sa datumom putovanja, kao i onim učesnicima koji dolaze javnim prijevozom – za što trebaju dostaviti kopiju vozne karte. Ako više učesnika dolazi jednim vozilom isplaćuje se trošak za to vozilo. Za ovaj seminar projekt ne pokriva troškove noćenja.

Radionica se organizuje uz poštivanje svih epidemioloških mjera propisane distance i upotrebe zaštitnih maski u zatvorenim prostorima.