Disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam u domenu povrede službene dužnosti- Inhouse, Porezna uprava FBIH
Naziv događaja: Opći program stručnog usavršavanja
Finansijski budžet događaja: ADS i Donatori
Mjesto održavanja događaja: Sarajevo
Trajanje događaja: 1
Datum održavanja događaja: 07.10.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 01.10.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH a u saradnji sa OSCE misijom u BiH u okviru projekta "Smanjenje prostora ze korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH", na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine organizira jednodnevnu inhouse obuku na temu: “Disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam u domenu povrede službene dužnosti“.

Mjesto i vrijeme: Prostorije Porezne uprave FBIH;  četvrtak, 07.10.2021. godine                   

Svrha obuke: Upoznati polaznike sa sadržajem nove Uredbe te najznačajnijim razlikama u odnosu na prethodnu Uredbu; Upoznati polaznike sa povredama službene dužnosti i disciplinskim mjerama, općim pravila disciplinskog postupka, prvostepenim i drugostepenim disciplinski postupkom, izvršenjem rješenja o izrečenim disciplinskim mjerama i vrstama odluke o suspenziji, te postupanjem medijatora.

Ciljna grupa: Uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. 

Metodološki pristup:  Usmeno predavanje i pokazne vježbe

Sadržaj:

  • Izmjene Uredbe;
  • opća pravila disciplinskog postupka;
  • povrede službene dužnosti i disciplinskim mjere;
  • prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupak;
  • vrste odluka o suspenziji;
  • medijacija.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 01.10.2021. godine.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Porezne uprave Federacije Bosne  i Hercegovine, koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Napomena: Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenoj obuci. Naglašavamo, da Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije. Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisustvovanju/odustajanju od pohađanja obuke.

Agencija zadržava pravo otkazivanja obuke u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH o čemu će polaznici biti pravovremeno upoznati pisanim putem.

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Irena Krtalić, kontakt putem maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..