Ključni propisi

Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12; 99/15)

Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12; 99/15) Pregled dokumenta ...

Uredba o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 74/12) (2)

Uredba o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije B ...

Analize i Izvještaji

 Uredba 2019 Lista održanih obuka 2012-2019 Izvještaj obuka i usavršavanje 2019 Analiza potreba za stručnim usavršavanjem u organima uprave u FBiH 2019 Klj ...

GALERIJE

Ključni rezultati Agencije u 2020. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG