Strateška dokumenta

Monitoring javnih nabavki u BiH, novembar 2018. godina

Monitoring javnih nabavki u BiH, novembar 2018. godina ...

Operativne procedure za javne nabavke, januar 2019. godina

Operativne procedure za javne nabavke, januar 2019. godina ...

Okvir kompetencija za komunikatore u FBiH

 Okvir kompetencija za komunikatore u FBiH ...

Komunikacijski standardi za Vladu, institucije i Agencije u FBiH

 Komunikacijski standardi za Vladu, institucije i Agencije u FBiH ...

Metodologija za provođenje selekcije i izbor kandidata, Sarajevo 2018. godina

 Metodologija za provođenje selekcije i izbor kandidata, Sarajevo 2018. godina ...

Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama

 Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama ...

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave-uspješne priče

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave-uspješne priče. Preuzmite dokument >>   ...

Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave 2016-2020

Strategija obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova FBiH i Vlada Federacije BiH, izražavajući ...

Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2020

Strategija obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.) je dokument Federacije Bosne i Hercegovine koji je Vlada Federacije usvojila na svojoj 36.sjednici od ...

Upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi u Bosni i Hercegovini

Upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi u Bosni i Hercegovini. Preuzmite dokument >>   ...

Trening trenera - tehnike podučavanja odraslih

Ovaj materijal je namijenjen državnim službenicima koji imaju potrebu da se upoznaju sa osnovnim aspektima učenja odraslih, kao i svim zainteresiranim koji se nalaze pred izazovom prenošenja znanj ...

Lokalna uprava od A do Ž

Ovaj vodič predstavlja polazni materijal za obuku lokalnih zvaničnika – (grado)načelnika jedinica lokalnih samouprava, njihovih zamjenika, odbornika/vijećnika u Bosni i Hercegovini – kako bi s ...

Seminar iz kancelarijskog poslovanja

Ovaj kratki priručnik pripremljen je u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave", a na osnovu seminara iz oblasti kancelarijskog poslovanja, koji su održani u opdinama Široki ...

Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave

Izvještaj o rezultatima istraživanja i preporuke obrađene tokom pripreme seminara iz oblasti upravljanja ljudskim resursima s fokusom na organizacione modalitete i funkciju obuke u sistemu upravlja ...

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika Federacije Bosne i Hercegovine 2011-2015

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011‐2015 (u daljem tekstu Strategija) predstavlja petogodišnji okvir obuke i usavršavanja državnih ...

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011-2015

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova FBiH i Vlada Federacije BiH, ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
caf-effective-user-290x200
Akcioni plan za unapređenje rada
  
Fotografije sa VII konferencije
 
Astana Sarajevo 2016
 

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG