Priručnici, smjernice i vodiči
  Vodič za primjenu kompetencija_BiH_Final  PDF icon
Vodič za primjenu kompetencija_ENG_Final       PDF icon
Vodič za primjenu kompetencija_HR_Final         PDF icon
PDF iconVodič za primjenu kompetencija_SRB_Final         

 PDF icon Smjernice za online komunikaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH                    

PDF iconVodič za primjenu Novog Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federacije Bosne i Hercegovine, Maj 2020. godine
word icon newObrasci za ocjenjivanje
PDF iconOkvir kompetencija za komunikatore u FBiH, Sarajevo 2019. godina
PDF iconSmjernice za sprečavanje sukoba interesa, Sarajevo 2019. godina
PDF iconSmjernice za pripremu PPT prezentacija, Sarajevo 2019. godina
Smjernice za pripremu pisanog materijala za obuke, Sarajevo 2019. godinaPDF icon
PDF iconOperativne procedure za javne nabavke, Sarajevo 2019. godina
PDF iconAntikorupcijski priručnik u javnim nabavkama, Sarajevo 2019. godina
PDF iconPriručnik-Excel napredna razina, Zorica Bruck, Sarajevo 2019. godina
PDF iconMonitoring javnih nabavki u BiH, Sarajevo 2018. godina
PDF iconKomunikacijski standardi za Vladu, institucije i Agencije u FBiH, Sarajevo 2018. godina
PDF iconPriručnik za aplikante sa uputama za prijavu i pristup procesu selekcije, Sarajevo 2018. godina
PDF iconMetodologija za provođenje selekcije i izbor kandidata, Sarajevo 2018. godina
PDF iconEfektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama, Sarajevo 2017. godina
PDF iconSistem obuke za jedinice lokalne samouprave-uspješne priče, Sarajevo 2016. godina
PDF iconUpravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2015. godina
PDF iconPriručnik za korištenje okvira kompetencija u procesu zapošljavanja u državnoj službi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2015. godina
PDF iconPriručnik za integrisanje/integriranje ravnopravnosti spolova u pravne propise, Sarajevo 2015. godina
PDF iconPriručnik o procjeni uticaja propisa, Sarajevo 2014. godine
PDF iconTrening trenera - tehnike podučavanja odraslih, Sarajevo 2014.godina
PDF iconLokalna uprava od A do Ž - vodič za novoizabrane lokalne zvaničnike, Sarajevo 2014. godina
PDF iconSmjernice za oblast upravljanja ljudskim resursima u JLS u FBiH, Sarajevo 2012. godina
PDF iconUpravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave u BiH - Funkcije, procesi i organizacioni modaliteti, Sarajevo 2011. godina
PDF iconPriručnik kancelarijsko poslovanje, Široki Brijeg i Bugojno 2010. godina
PDF iconSeminar iz kancelarijskog poslovanja, Široki Brijeg, Bugojno i Bosanski Petrovac 2010. godina