Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave 2016-2020

Strategija obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova FBiH i Vlada Federacije BiH, izražavajući ...

Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2020

Strategija obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.) je dokument Federacije Bosne i Hercegovine koji je Vlada Federacije usvojila na svojoj 36.sjednici od ...

Strategija Za Obuku i Usavršavanje Državnih Službenika Federacije Bosne i Hercegovine

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011‐2015 (u daljem tekstu Strategija) predstavlja petogodišnji okvir obuke i usavršavanja državnih ...

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011-2015

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova FBiH i Vlada Federacije BiH, ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
caf-effective-user-290x200
Akcioni plan za unapređenje rada
  
Fotografije sa VII konferencije
 
Astana Sarajevo 2016
 

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG