E-seminari

Napomena!

Za pristup e-seminarima za obuku morate biti registrovani.

  • Poslovna komunikacija
  • Lokalna uprava od A do Ž
  • Kancelarijsko poslovanje
  • Upravni postupak
  • Integrirano planiranje lokalnog razvoja za općinske operativne rukovodioce i praktičare
  • Integrirano planiranje lokalnog razvoja za općinsko vodstvo
  • Rodno odgovorno budžetiranje
  • CAF – Zajednički okvir samoprocjene
  • Osnove cyber/IT sigurnosti službenih informacija pri radu od kuće i iz ureda
  • Obuka o upotrebi BigBlueButton alata za realizaciju webinara