Aktuelni projekti

Projekat

Stranica u izradi.

Aktuelni projekti

2022-Mehanizam urgentne pomoći Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) - Analiza TMS i LMS sistema Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 2022-Mehanizam urgentne pomoći Regio ...

GALERIJE

IX Konferencija "Digitalizacija usluga na
lokalnom nivou " 2021
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
IV ciklus Programa obuke za rukovodeće
državne službenike-dodjela diploma
  
Astana Sarajevo 2016
  
CAF u 2021. godini
  
Ključni rezultati Agencije u 2021. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG