Aktuelni projekti

2022-Mehanizam urgentne pomoći Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) - Analiza TMS i LMS sistema Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

2022-Mehanizam urgentne pomoći Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) - Izrada dokumenta „Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine“ 2022-2027