Partnerstvo

Sporazumi / memorandumi o saradnji

  • Memorandum o razumijevanju između British Council i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu FBIH (preuzeti ovdje)

 

Saradnja sa regionalnim školama i upravama

  • Regionalna škola za javnu upravu (Regional School of Public Administration -ReSPA, Crna Gora, https://www.respaweb.eu/

 

Saradnja sa univerzitetima

  • Fakulteta za javnu upravu kao pridružene članice Univerziteta u Sarajevu, https://fu.unsa.ba/

 

Partnerstva i saradnja sa internacionalnim i regionalnim organizacijama