Završeni projekti

 

IPA 2011 „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi“ (2014-2016). Cilj projekta je bio poboljšati sistem upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi u BiH kroz podršku ključnim institucijama BiH, FBiH, RS i BD odgovornim za HRM. Ključni uspjesi ovog projekta bili su izrada metodologije za analizu poslova, prijedlozi nove strukture ocjenjivanja radnih mjesta (za nivoe FBiH, RS i BD), okvira kompetencija za korištenje u postupcima takmičenja, savjetovanja o uvođenju modernog koncepta planiranja ljudskih resursa i provođenje programa izgradnje kapaciteta. Uzet ćemo u obzir preporuke ovog projekta kako bismo nastavili s daljnjim razvojem HRM sistema, procedura i praksi, nadograđujući na rezultate postignute prethodnim projektima. Prema preporukama u Završnom izvještaju ovog projekta, kako bi se osiguralo potpuno poštivanje Reformske agende i Principa javne uprave, potrebno je izvršiti detaljnu analizu zakona o državnoj službi koji su usvojeni na različitim administrativnim nivoima. Detaljna analiza ZDS-a bit će jedna od ključnih komponenti projekta. Korisnicima projekta pružit ćemo podršku u uvođenju prakse za koju su temelji postavljeni prethodnim projektom, kako bi se osigurali svi potrebni preduvjeti za njihovu uspješnu provedbu.

 

Projekt „Pojednostavljenje i poboljšanje zapošljavanja u državnoj službi“ (2017.-2018.) pružio je podršku procesu izgradnje profesionalne državne službe kako bi se omogućio efikasniji rad tijela državne službe/uprave kroz pojednostavljenje i poboljšanje načina obavljanja svih procesa zapošljavanja.
Projekat je razvio sledeće dokumente: „Metodologija za ocenjivanje predstavljene liste kompetencija sa preporukama“, „Integrisano planiranje potrebnih ljudskih resursa“ i „Opšte politike za planiranje ljudskih resursa“. Ovaj posljednji predstavlja referencu za politiku planiranja u oblasti ljudskih resursa koja će biti primjenjiva na svim razinama vlasti u BiH i koja će omogućiti uspostavljanje mehanizma za planiranje ljudskih resursa na onim nivoima na kojima taj mehanizam još ne postoji.

 

Konačni rezultati projekta „Poboljšanje procesa analize potreba i procjena učinaka obuke“ (2017.-2018.) bili su procjena potreba za obukom i metodologija evaluacije obuke. Predložena metodologija uključuje relevantne strateške i operativne organizacione dokumente, korake i alate u aplikaciji metodologije koji predlažu četiri nivoa koja se mogu koristiti za ocjenu programa obuke.

Provedba projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (2019.-2021.) započela je u septembru 2019. Sinergija koja razmatra aktivnosti relevantne za procjenu potreba za obukom (TNA) i procjenu potreba za kapacitetima (CNA) na razini upravljačkih struktura u državnoj službi bila bi korisna u smislu standardizacije i primjene metodologija TNA i CNA.

 

Projekt „Podrška reformi u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“ (2018.-2020.) pruža vlastima pomoć u jačanju uspješnosti u javnosti i poboljšanju kvalitete u pružanju usluga koje se pružaju njenim građanima. Cilj se može postići samo kada se javne finansije postave na održivu osnovu i kad agencije mogu uskladiti ljudske i financijske resurse, kao i funkcije, upravljačke i organizacijske strukture sa svojim strateškim ciljevima. Razvoj i preporuke postignute tokom ove komponente projekta razmotrit će se u vezi s aktivnostima vezanim za planiranje osoblja i HRM osoblja, analizu i preporuku za usklađivanje zakonodavstva o državnoj službi.

 

Projekt „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ (2016.-2017.) podržao je procese demokratske stabilizacije i reforme javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i etičke državne službe. Rezultati ovog projekta smatrat će se unakrsnim u odnosu na postizanje svih rezultata projekta, ali posebno u pogledu usklađivanja propisa o državnoj službi, razvoja sistema upravljanja kompetencijama, savjetodavne uloge ljudskih institucija, te dizajniranja i izvođenja posebne obuke programi (posebno integritet).

 

Program Jačanje javnih ustanova provodi Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GiZ) od 2010. godine. Djeluje na tri interventne oblasti: 1) razvoj i koordinacija politike, 2) jačanje odgovornosti i 3) poboljšanje kvaliteta pružanja javnih usluga. Omogućuje bilateralni proces i savjetodavne usluge i tehničke savjete u odabranim područjima reforme, čiji je cilj jačanje kapaciteta partnerskih institucija za koordinaciju i provedbu reformskih mjera. U oblasti upravljanja ljudskim resursima, uz tehničku podršku programa, aktivnosti provedene u saradnji s ADS/U-ima poboljšale su HRM praksu i povećale transparentnost procesa na koje utječu. Ovaj je program do 2019. godine podržavao institucije na državnom nivou.
Projekti u vezi s politikom ULJP od značaja za nivo Federacije BiH koji su provedeni u periodu od 2015. do 2018. godine su sljedeći: „Strateška pomoć u Projekat je razvio sledeće dokumente: „Metodologija za ocenjivanje predstavljene liste kompetencija sa preporukama“, „Integrisano planiranje potrebnih ljudskih resursa“ i „Opšte politike za planiranje ljudskih resursa“. Ovaj posljednji predstavlja referencu za politiku planiranja u oblasti ljudskih resursa koja će biti primjenjiva na svim razinama vlasti u BiH i koja će omogućiti uspostavljanje mehanizma za planiranje ljudskih resursa na onim nivoima na kojima taj mehanizam još ne postoji.

 

Konačni rezultati projekta „Poboljšanje procesa analize potreba i procjena učinaka obuke“ (2017.-2018.) bili su procjena potreba za obukom i metodologija evaluacije obuke. Predložena metodologija uključuje relevantne strateške i operativne organizacione dokumente, korake i alate u aplikaciji metodologije koji predlažu četiri nivoa koja se mogu koristiti za ocjenu programa obuke.

Projekt „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ (2016.-2017.) podržao je procese demokratske stabilizacije i reforme javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i etičke državne službe. Rezultati ovog projekta smatrat će se unakrsnim u odnosu na postizanje svih rezultata projekta, ali posebno u pogledu usklađivanja propisa o državnoj službi, razvoja sistema upravljanja kompetencijama, savjetodavne uloge ljudskih institucija, te dizajniranja i izvođenja posebne obuke programi (posebno integritet).

Program Jačanje javnih ustanova provodi Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GiZ) od 2010. godine. Djeluje na tri interventne oblasti: 1) razvoj i koordinacija politike, 2) jačanje odgovornosti i 3) poboljšanje kvaliteta pružanja javnih usluga. Omogućuje bilateralni proces i savjetodavne usluge i tehničke savjete u odabranim područjima reforme, čiji je cilj jačanje kapaciteta partnerskih institucija za koordinaciju i provedbu reformskih mjera. U oblasti upravljanja ljudskim resursima, uz tehničku podršku programa, aktivnosti provedene u saradnji s ADS/U-ima poboljšale su HRM praksu i povećale transparentnost procesa na koje utječu. Ovaj je program do 2019. godine podržavao institucije na državnom nivou.

 

Provedba projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (2019.-2021.) započela je u septembru 2019. Sinergija koja razmatra aktivnosti relevantne za procjenu potreba za obukom (TNA) i procjenu potreba za kapacitetima (CNA) na razini upravljačkih struktura u državnoj službi bila bi korisna u smislu standardizacije i primjene metodologija TNA i CNA.

 

Provedba projekta „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini“ započeo u januaru 2020. godine i planiran je završetak u februaru 2021. godine. Opći cilj projekta je doprinijeti efikasnoj, profesionalnoj, transparentnoj i uslužno orijentiranoj javnoj upravi i povećati razinu usklađenosti među različitim nivoima vlasti. Glavna svrha je poboljšanje kapaciteta javne uprave za postizanje bolje administracije sposobne da implementira zahtjeve EU integracija u oblasti upravljanja ljudskim resursima.