RLO ILIDŽA

Kаpаcitet prostorije je 25-30 učesnikа.

Prostor dimenzije 11,5 m x 4,90 m nalazi se u poslovnom kompleksu Mala aleja br. 40, a u vlasništvu je Općine Ilidža. Nalazi se na prvom spratu zgrade, sa riješenim sistemom centralnog grijanja i uz dostupnost toaleta. U neposrednoj blizini nalazi se veći broj ugostiteljskih objekata odakle se može poslužiti osvježenje za učesnike. Parking se nalazi na udaljenosti od oko 200 metara. Za obuke koje bi trajale više od jednog dana, a za koje bi eventualno bilo potrebno organizirati noćenje za učesnike iz udaljenijih JLS, smještaj se može organizirati u više gradskih hotela (Obližnji hotel „Hollywood", adresa: Dr. Pintola 23, tel: 033 773 100. Informacije o ostalim hotelima http://www.sarajevo-tourism.com).

rlo-Ilidza

Ilidža (18 JLS) Udaljenost
Kanton JLS [km] [h]
BPK Goradžde 108 1h34
Pale-Prača 54 0h54
Ustikolina 84 1h13
HNK Konjic 51 0h40
Jablanica 72 0h57
KS Centar n/a n/a
Hadžići 15 0h12
Ilijaš 17 0h15
Novi Grad n/a n/a
Novo Sarajevo n/a n/a
Stari Grad n/a n/a
Trnovi (FBIH) 28 0h23
Vogošća 17 0h13
Ilidža 0 0h
ZDK Breza 26 0h24
Olovo 53 0h46
Vareš 46 0h47
Visoko 24 0h19

Kontakt osoba za RLO u općini ilidža je: gđa Mirsada Hadžić, tel. 033 775 624. Email: mirsada.hadzic @opcinailidza.ba

Općina Ilidža


Adresa: Butmirska cesta 12, Kanton Sarajevo
Tel/Fax: 033 775 600/775 777
http://www.opcinailidza.ba