Aktuelnosti / Vijesti

Javna konsultacija o Nacrtu strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH

U skladu sa čl. 7. i 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/19), Agencija za državnu službu Federacije BiH organizuje elektronsk ...

Završena Škola upravnog prava koju je pohađalo 118 polaznika

U periodu od 19.do 23. septembra 2022. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije planiranih obuka iz Programa stručnog usavršavanja za 2022. realizoval ...

Realizovan program stručnog usavršavanja na temu Disciplinski postupak

U cilju rješavanja nejasnoća u provođenju disciplinskog postupka u organima državne uprave i primjeni propisa iz ove oblasti u Sarajevu je dana 26.09.2022. godine održan program stručnog usavrš ...

Realizovan program stručnog usavršavanja na temu Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – implementiranje u praksi

Program stručnog usavršavanja na temu Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – implementiranje u praksi, održan je u Sarajevu dana 20.09.2022. godine, sa ciljem rješavanja nedoumica u primje ...

Realizovan program stručnog usavršavanja na temu Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama

  Još jedan od uspješno realizovanih program stručnog usavršavanja državnih službenika koji je održan u Sarajevu, dana 09.09.2022. godine, na temu primjena Zakona o zaštiti ličnih podat ...

U Mostaru realizovan program stručnog usavršavanja Subjekti javnog prava u ulozi titulara prava na nekretninama

U cilju razmjene mišljenja i rješavanja nedoumica u praktičnoj primjeni propisa u oblasti prostornog planiranja i urbanizma, juče u Mostaru, održan je program na temu Subjekti javnog prava u uloz ...

Održanani programi stručnog usavšavanja u oblasti eksproprijacije

U okviru programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouporave u mjesecu septembru 2022. godine održani su programi stručnog usavršavanja iz oblasti eksproprijacije sa ciljem razmjene in ...

Uspješno realizovan program iz oblasti matičnih knjiga

U okviru projekta Sistem obuke za jedinice lokalne samouporave u FBIH uspješno je realizovano pet programa stručnog usavršavanja na temu “Primjena Zakona o matičnim knjigama“ sa mjestom održa ...

Singapur - Online kurs, Strategic Leadership and Public Governance

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Singapur upitilo je poziv za učešće jednog bosanskohercegovačkog stručnjaka na online kursu “ Strategic Leadership and Public Governance ". Kurs se odr ...

Realizovan dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu Zakonodavni proces

U Sarajevu je 21. i 22. jula, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja za 2022. godinu, realizovan dvodnevni program na temu "Zakonodavni proces“.Uspješan proces harmonizacije zakonodavstva ...

Održana CAF uvodna prva radionica– Federalna uprava za inspekcijske poslove

U petak, 22.07.2022. godine u Sarajevu održana uvodna prva radionica za implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Ovo je projekat koji Agencija za ...

U Sarajevu održan okrugli stol na temu Radno-pravni odnosi u državnoj službi

U cilju razmjene mišljenja i rješavanja nedoumica u praktičnoj primjeni propisa u oblasti radno-pravnih odnosa u državnoj službi, 20. jula 2022. godine, održan je okrugli stol na temu Radno-prav ...

GALERIJE

IX Konferencija "Digitalizacija usluga na
lokalnom nivou " 2021
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
IV ciklus Programa obuke za rukovodeće
državne službenike-dodjela diploma
  
Astana Sarajevo 2016
  
CAF u 2021. godini
  
Ključni rezultati Agencije u 2021. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG