Održan sastanak u općini Živinice sa radnom grupom za samoprocjenu modela za upravljanje kvalitetom-CAF

Živinice, 28.5.2019.g

U općini Živinice juče 28.5.2019.g održan je sastanak sa radnom grupom za samoprocjenu modela za upravljanje kvalitetom-CAF i predstavnicima Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Tokom sastanka revidirani su Upitnici u procesu uvođenja CAF modela u ovoj općini.
Određeni su zadaci i rokovi za naredni korak u implementaciji CAF modela.