Održana jednodnevna obuka o upravljanu rizicima od klizišta za JLS

 

Vitez, 18. juli 2019. godine

U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave i u saradnji sa UNDP BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je realizirala jednodnevnu obuka na temu „Upravljanje rizicima od klizišta i izrada katastra klizišta'' u Vitezu 18. jula 2019. godine.


Svrha obuke bila je ojačati kapaciteta relevantnih uposlenika u lokalnoj samoupravi i pridonijeti sveukupnom boljem upravljanju rizikom od klizišta u BiH. Ciljnu grupu činili su zaposlenici u jedinicama lokalne samouprave koji rade u ovoj oblasti.Predavač je bio, do.dr Adis Skejić eksterni treneri Agencije.
Obuci je prisustvovalo 25 polaznika, koji su obuku evaluirali visokim ocjenama i istakli potrebu kontinuirane edukacije u ovoj oblasti.