Uspješno realizovana i posljednja obuka Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima

Tuzla, 11. i 12. mart 2020. godine

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovineu u saradnji sa OSCE misijom u BiH, 11. i 12. marta 2020. godine u Tuzli, je uspješno realizovala obuku na temu "Primjena antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima”.

Obuci su prisustvovali zaposlenici, kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, koji se u svakodnevnom radu susreću sa ovim Zakonima.

Svrha ovog dvodnevnog programa obuke bila je profesionalno osposobljavanje i praktična obuka državnih službenika u oblasti primjene antikoruptivnih mehanizama u implementaciji kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju, te primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredbi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima u Federaciji BiH.

Na interaktivnoj radionici, uz dosta primjera iz prakse i otvorenu diskusiju, obrađen je sljedeći sadržaj:

- Antikoruptivni mehanizmi u državnoj službi
- Postupak izrade i donošenja planskih dokumenata i izdavanja građevinskih dozvola
- Efikasnost u postupku izdavanja građevinskih dozvola
- Novo stvarno pravo u Federaciji BiH
- Odnos Zakona o stvarnim pravima FBiH i Zakona o građevinskom zemljištu FBIH

Obuci je prisustvovao 31 polaznik.