Radni sastanak Koordinacionog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za JLS i Agencije za državnu službu FBiH

01.7.2020. godine Zoom sastanak

Koordinaciono tijelo za obuku održalo je 01.7.2020. godine online sastanak putem Zoom platforme. Učešće je uzelo 15 učesnika. Osim članova KTO-a sastanku su prisustvovali direktor Agencije i predstavnici Agencije, predstavnik Saveza općina i gradova FBiH, te eksterna konsultantica za izradu evaluacije Strategije, g-đa Snežana Mišić Mihajlović.

Cilj sastanka je bio predstaviti informaciju o Evaluaciji Strategije za obuku zaposlenih i izabranih zvaničnika u JLS 2016-2020, te postići konsenzus o metodološkom pristupu za izradu novog strateškog dokumenta vezano za obuku i stručno usavršavanje.