Održana obuka za eksterne trenere Agencije

02.7.2020. godine

U cilju adekvatne pripreme i izvođenja planiranih online obuka, danas je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH održana obuka na temu „Izvođenje online obuka putem Zoom IT platforme“. Učesnici obuke bili su treneri i moderatori koji će u narednom periodu učestvovati u izvođenju online obuka na temu „Izrada strateških dokumenata za kantonalne organe uprave“.

Tokom obuke razmijenjena su iskustva u korištenju alata Zoom IT platforme, te o načinu pripreme materijala za obuke (prezentacije, vježbe, video materijali i drugo), a sve u cilju obezbjeđenja ineraktivnog pristupa tokom izvođenja online obuka.

Facilitator na obuci bila je predstavnica Agencije Aida Brdar.