Održan sastanak Rade grupe za implementaciju CAF modela u Agenciji

02.07.2020. godine

Danas je održan online sastanak imenovane Radne grupe za učešće u Drugom ciklusu samoprocjene u okviru implementacije Zajedničkog okvira procjene-CAF za upravljanje kvalitetom u Agenciji za državnu službu FBiH koju čine:

  • Dr. sc. Sead Maslo
  • Lejla Alagić
  • Irena Krtalić
  • Lidija Bubaš
  • Nevenka Perković
  • Belma Sejfić
  • Admir Alispahić
  • Jasminka Leko Sokolović
  • Aida Brdar

Na sastanku su podijeljenje osnovne informacije o CAF modelu, izvršena je procjena realiziranih aktivnosti iz CAF Akcionog plana 2017-2019 te raspodjela zadataka u svrhu izrade Drugog CAF Akcionog plana o unapređenju rada Agencije.

Sastanak je moderirala Samra Ljuca, imenovana koordinatorica za izvršavanje poslova i zadataka Radne grupe.