Održana obuka Kancelarijsko poslovanje i novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Online obuka, 03. juli 2020. godine

Na zahtjev Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona 03. jula 2020. godine održana inhouse online obuka "Kancelarijsko poslovanje i novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju" za državne službenike i namještenike sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, te druge zainteresovane zaposlenike iz organa uprave u FBiH.

Kroz interakciju i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja i nedoumice u radu u primjeni novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.

Na obuci je učestvovalo 30 polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo odslušanom obukom.