Realizovana još jedna obuka iz Posebnog programa stručnog usavršavanja –Škola za odnose sa javnošću

Online, 28. maj  2021. godine

U petak, 28.05.2021. godine iz Posebnog programa stručnog usavršavanja - Škola za odnose sa javnošću, uspješno je realizovana online obuka "Kako biti efikasniji i ostvarivati ciljeve - Programiraj svoj um ”.

Svrha obuke bila je da polaznici savladaju tehnike uspješnog prepoznavanja i planiranja ciljeva uz NLP coaching i vježbe.

Tokom obuke 30 polaznika je naučilo kako postaviti ciljeve koji se ostvaruju, koja pravila treba znati i koje tehnike koristiti kako bi se oni programirali u našem umu.

Predavač na obuci bila je Marina Bakić, eksterna trenerica Agencije.

Dajući povratnu informaciju o održanoj obuci polaznici su pohvalili trenericu i istakli da je obuka bila interaktivna, zanimljiva i korisna, da su mnogo naučili i da bi voljeli da Agencija nastavi organizirati obuke za njihovo usavršavanje.