Održan prvi sastanak za implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom u Gradu Goražde

Goražde, 03. juni  2021. godine

U četvrtak 03.06.2021. godine u Goraždu, održan je prvi u nizu  sastanaka za  implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom u gradskom organu uprave Gradu Goražde.

Cilj sastanka bio je razmijeniti informacije  o realizaciji projekta CAF te utvrditi tok i sadržaj njegove realizacije.

Na samom početku, prisutnima su se obratili gradonačelnik gdin Ernest Imamović i  direktor Agencije gdin Refik Begić koji je predstavio svrhu CAF modela za upravljanje kvalitetom te ulogu Agencije u implementaciji istog u organima državne službe u Federaciji BiH.

Sastanak je uspješno okončan zvaničnim potpisivanjem Sporazuma u formi Projektnog zadatka o uvođenju CAF (Common Assessment Framework) modela za upravljanje kvalitetom  u Gradu Goražde.