Ukupno 163 zaposlenika iz organa državne službe u Federaciji BIH pratilo obuku Napredni word

Online, maj-juni 2021. godine

Priliku za poboljšanje svog poznavanja MS office u radu u državnoj službi imali su polaznici obuke na temu “Napredni word”, koja je bila interaktivnog karaktera.

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je održala 2 online obuke u periodu 25. i 26. maja i 02. i 03. juna 2021. godine.

Svrha obuke bila je podizanje nivoa znanja i vještina u vezi sa obradom teksta, te upoznavanje sa naprednim opcijama Worda.

Praktične vježbe polaznicima obuke su pomogle da nadograde svoja znanja u korištenju aplikacije Microsoft Word.

Učešće je uzelo ukupno 163 zaposlenika iz organa državne službe u Federacije BiH.