Održana jednodnevna obuka o upravljanu rizicima od klizišta za JLS


Svrha obuke bila je ojačati kapaciteta relevantnih uposlenika u lokalnoj samoupravi i pridonijeti sveukupnom boljem upravljanju rizikom od klizišta u BiH. Ciljnu grupu činili su zaposlenici u jedinicama lokalne samouprave koji rade u ovoj oblasti.Predavač je bio, do.dr Adis Skejić eksterni treneri Agencije.
Obuci je prisustvovalo 25 polaznika, koji su obuku evaluirali visokim ocjenama i istakli potrebu kontinuirane edukacije u ovoj oblasti.