Realizirana obuka na temu: "Metodologija izrade budžeta, model participativnog budžetiranja i transparentnosti budžetskog procesa"

Svrha obuke je unapređenje znanja i vještina državnih službenika u postupcima kreiranja i pripreme budžeta s ciljem poboljšanja učinkovitosti budžetske potrošnje.
Obuci prisustvovali rukovodioci unutrašnjih organizacinih jedinica, pomoćnici ministara i načelnika za budžet, državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja, pripreme i izvršenja budžeta, te službenici za odnose s javnošću i komunikaciju/saradnju sa organizacijama civilnog društva.
Obuka je bila interaktivna cijelim tokom i rezultirala je razrješavanjem mnogobrojnih dilema iz prakse.
Obuci je prisustvovalo 36 polaznika.

Predavač: Elvis Bebaković, eksterni trener Agencije.