U Zenici okončana obuka na temu: "Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja i unapređenja zaposlenih"


Svrha obuke bila je jačanje svijesti o potrebi korištenja okvira kompetencija u procesu selekcije i unapređenja državnih službenika i namještenika, te unapređenje znanja o korištenju istih. Obuci su prisustvovali rukovodeći državni službenici, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, te eksperti sa Liste eksperata Agencije za učešće u procesu izbora državnih službenika.

Ukupno 22 polaznika iz federalnih, kantonalnih i općinskih organa uprave prisustvovalo je ovoj obuci.

Predavač je bila Azra Kost, eksterni trener Agencije.

Prema povratnim informacijama od strane polaznika, očekivanja od ove obuke su uglavnom ispunjena.